1 متر مکعب اسکله kouverter متر مکعب konkaser قبر

آغاز لایروبی اسکله صیادی در چابهار | اعتمادآنلاین16 آگوست 2018 . کاکولکی افزود: در این مدت با هزینه 25 میلیارد تومان، 300 هزار متر مکعب لایروبی در این اسکله انجام می شود . در اسکله صیادی بریس 200 قایق بزرگ.1 متر مکعب اسکله kouverter متر مکعب konkaser قبر,آغاز لایروبی اسکله صیادی در چابهار | اعتمادآنلاین16 آگوست 2018 . کاکولکی افزود: در این مدت با هزینه 25 میلیارد تومان، 300 هزار متر مکعب لایروبی در این اسکله انجام می شود . در اسکله صیادی بریس 200 قایق بزرگ.

طلب الإقتباس