اوج دفتر سورابایا سنگ شکن

Untitledسنگ مرمرین بالین آرامگاه، غزل نغز و به نزد دانش صراف، هر زمان بلخی صد مسند حشمت ز .. باندی په سترگو پټولو لاس پوری چسان بر اوج رفعت کرد بنیاد پر افشانی .. نامش نوکونزیکی بود، و بقول محقق فرانسوس ترس مسلمانان بت شکن، در تابوت . سه نسخه از یک مضمون آب رسانی) بود، به یگ لنگ آمد، و بغرض نوشته و دفتر بود.اوج دفتر سورابایا سنگ شکن,Ali Reza Nourizadeh (Persian - Arabic - English)امروزسه شنبه 27 مهرماه سال 1395 برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده آغاز میکنیم. .. در اوج بحران سوریه خبر پهلوگرفتن دو کشتی نظامی جمهوری اسلامی ایران در بندر طرطوس سوریه ... با قلب مثل سنگ .. جدیدترین فیلتر شکن ها.سورابایا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادسورابایا دومین شهر بزرگ کشور اندونزی و مرکز استان جاوهٔ شرقی است. این شهر در ساحل شمالی . نام سورابایا از واژه‌های سورا (به معنی کوسه) و بایا (به معنی تمساح) می‌آید.

طلب الإقتباس

تعليقات

سخنى چند پيرامون رُمانِ کوچه ما - Mashal

چنان به نظر ميرسد كه رُمان در بعضى موارد (رخداد هاى سياسى)، با سنگ ها، نه آدم ها سخن .. معلوم مى شود كه شعار هاى ضد دولتى دهاتى ها، افسر خلقى را عصبانى كرده و در اوج غضب .. رجنی کمار پران اسیرم; امان معاشربانوی سنت شکن وبا عظمت کشور ما بهار سعید ... برگردان میم حجریجادوگر کوچک و شیر; جعفر مرزوقیبرگ هائی از یک دفتر (4).

هلن استلماخ - مجموع مقالات ونوشته های محمدهزاری ویزنه - BLOGFA

تصویری از آرامگاه امیلیا استلماخ بر روی سنگ مزارش .. فروش می رسد فروشنده را جلب و به دفتر مهاجران بفرستند» )ساکما، ۲۹۳۰۰۳۶۳۹ ). .. اوج تشنج! ملوانان روس و آمریکایی که برای نبرد آماده بودند می توانستند از پشت دوربین، چشمان دشمن را ببینند. . بعلاوه جهش فضایی، در فهرست دستاوردهای اتحاد شوروی می توان از اولین یخ شکن.

اوج دفتر سورابایا سنگ شکن,

سخنوری - Mashal

7 سپتامبر 2008 . ادوات و افعال تولیدی کشاورزی از دوران هخامنشی تا پساز اصلاحات مشروطیت در آغاز سده 20م، همان گاوآهن، خیش، شانه، چپر، شخم، داس، آسیاب آبی، سنگ.

. ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻛﺎر ﻛﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ درﭘﮋوﻫﺸﮕﺎ

ﺷـﻜﻨﻲ. ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ. ﭼﺸﻢ ﻣﻲ. ﺧﻮرد . ﺧﻮد او در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ. ﮔﻮﻳﺪ. «: ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻮﺷﻴﺪه. ام ﻛﻪ از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ، از. ﻗﻠﻢ . اوج اﺣﺴﺎس را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﺶ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻜﻮﭼﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ .. در دﻓﺘـﺮ ﺷـﻌﺮ او ﺑـﻪ ﻧـﺎم. « ... ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ. ﺳﻨﮓ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﻋﻼﺟﻲ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻕ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ. ﺷﻴﺸﻪ. ﻱ ﺗﺮﻣﺎﺱ ﻭﺍﺭ. ﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺪﻩ ﺑﺸﻜﻨﺪ.

سخنوری - Mashal

7 سپتامبر 2008 . ادوات و افعال تولیدی کشاورزی از دوران هخامنشی تا پساز اصلاحات مشروطیت در آغاز سده 20م، همان گاوآهن، خیش، شانه، چپر، شخم، داس، آسیاب آبی، سنگ.

شعر - جشنواره نقد کتاب

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻧﻘﺪ ﺷﻤﺎﻳﻞ‌ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ ﺩﻳﮕﺮ (ﺳﺮﻭﺩﺓ ﻧﺼﺮﺍﷲ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ)........ .. ﻃﻌﻨﺔ ﺳﻨﮓ ﻣﺤﻚ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺳﺮﺧﻮﺷﺎﻧﻪ (ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﺔ «ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ». ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ .. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺍﻭﺝ ﻧﻤﻲ‌ﮔﻴﺮﺩ، ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺗﻐﺰﻟﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻛﻢ‌ﻛﻢ. ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ .. (ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻌﺮ، ﺍﻳﺮﺝ ﺻﻒ ﺷﻜﻦ، 1379).

اوج دفتر سورابایا سنگ شکن,

. ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻛﺎر ﻛﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ درﭘﮋوﻫﺸﮕﺎ

ﺷـﻜﻨﻲ. ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ. ﭼﺸﻢ ﻣﻲ. ﺧﻮرد . ﺧﻮد او در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ. ﮔﻮﻳﺪ. «: ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻮﺷﻴﺪه. ام ﻛﻪ از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ، از. ﻗﻠﻢ . اوج اﺣﺴﺎس را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﺶ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻜﻮﭼﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ .. در دﻓﺘـﺮ ﺷـﻌﺮ او ﺑـﻪ ﻧـﺎم. « ... ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ. ﺳﻨﮓ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﻋﻼﺟﻲ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻕ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ. ﺷﻴﺸﻪ. ﻱ ﺗﺮﻣﺎﺱ ﻭﺍﺭ. ﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺪﻩ ﺑﺸﻜﻨﺪ.

معلم.!کارو دردریان.! - یــــاور هــمــیــشــه مــومــن - BLOGFA

شهری که برای بچه هایش – به جای ترکه های موسوم به اسب – حداقل یک شیر سنگی دارد . .. اگر میدانست که « استالین » در اوج تصفیه های خونین سالهای 1936 – 1938 ، گیتاری برای او تهیه ... نام ورا به دفتر من جاودان گذاشت. کارو ... که باز هم می خواهند زمین و زمان را با آتش گلوله های مرگبار و در هم شکن ، در پریشانی امواج خون پریشان کنند ؟

سورابایا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سورابایا دومین شهر بزرگ کشور اندونزی و مرکز استان جاوهٔ شرقی است. این شهر در ساحل شمالی . نام سورابایا از واژه‌های سورا (به معنی کوسه) و بایا (به معنی تمساح) می‌آید.

65-Articles- Farsi-Vol-2-web.pdf | Edic Baghdasarian - Academia.edu

در اواﺧﺮ ﻫﺰاره دوم و آﻏﺎز ﻫﺰاره ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد اﻗﻮام ﺳﺎﻛﻦ در ﻓﻼت ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻛﻪ در ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺨﻲ .. اوج ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻴﻠﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ... ﻛﺮده و ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .31 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي .. در اﻧﺘﻈﺎرم ﺑﺎش ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ، آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻜﻦ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ و ﺗﻮ در ﺧﺸﻢ ﻧﺎﭼﺎري ﺳﺮﻧﺎزﻧﻴﻨﺖ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ و ﺻﺨﺮه ﻛﻮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﻫﻲ ، ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ .

Untitled - ketab farsi

اﻧﺪ و اوج ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي و ﺳﻴﻄﺮه ي ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﭼﻬﺮه ﻧﻤﻮده و ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻋﺮﺻـﻪ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ... ﺑﺨﺶ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار ﻏﺎر ﻏﺎر ﻛﻼغ را در ﻛﻠّﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻮه ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪان ﺧـﺴﺘﻪ،. ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ... اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻋﺮي ﺧﻮد را ﺑﺮ آرﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ، در دﻓﺘﺮ ﻫـﺎي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺧـﻮد. ،. ﻏﺎﻟﺒﺎً زﺑﺎﻧﻲ .. ﮔﻮ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻌﺮ ﺧﻮد از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺮﻳﺰي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﻨﻲ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮده اﻧﺪ.

ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ - دهلي نو

ﺷ ﻜﹼﺮ ﺷﻜﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻃﻮﻃﻴﺎﻥ ﻫﻨﺪ ... ﺷﺎﻋﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻛﻼﻡ، ﺍﻭﺝ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﻣﺎﻩ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ، ﻣﻨﺸﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﭘﺎﻝ ﻣﺘﺨﻠﹼﺺ. »ﺗﻔﺘﻪ«ﺑﻪ .. ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ. ۴۹۰۶. ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ. ۲۵۶۳۲. ﺑﻴﺖ. ﻣﻲ. ﺭﺳﺪ. ٤. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﻤﺎﻡ. ﺁﻥ. ﭼﻪ. 1. ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﮔﻮﻟﭙﻴﻨﺎﺭﻟﻲ .. ﺍﻣﺮ ﺣﻖ ﺷـﻜﻦ. ﺑﺮ ﺯﺟﺎﺝ ﺩﻭﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﺩﻭﺳﺖ ﺯﻥ. ﻣﺮﻳﺪ. : ﺷﺪ ﻧ. ﮕﺎﻩ ﺧـ. ﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣـﺴ. ﺤﻮﺭ ﻏـﺮﺏ. ﺑﻬ.

coursera-ddp-shiny/fa_50k.txt at master · spujadas/coursera-ddp .

كرده 2493. تخت 2486. سنگ 2485. ممکن 2484 .. اوج 361. الانشم 361. محبت 361. مشورت 361. هيچکسي 361. oh 361. مبل 361. بينمتون 361 .. کاغذي 139. مقدمه 139. شکن 139. زمانيه 139. شتاب 139. خصوصيات 139. روشه 139. تیراندازی 139 .. سایت 108. برابرش 108. اطلس 108. ميذاشت 108. فرصتی 108. گلي 108. ببريمت 108.

اسناد هجوم به خانه وحي و شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها

29 ژانويه 2017 . پاسخ دادم : آري ؛ يك دفتر از او روايت نوشته ام ؛ گفت : بياور تا آن را ببينم ؛ و .. 2- شيعيان قديمي حتي در اوج قدرت چون زيديان و آل بويه که اولين حکومت هاي ... نمي خواهد کافي فيلتر شکن داشته باشي و در مورد زندگينامه او جستجو کني مي .. خدمات دولتهاي قبل را ستود، بويژه براي عمر سنگ تمام گذاشت، نگفت آنها دزد و.

6-گلگشت راز

باشد و تمام مراحل را طی کرده باشد که در عین بودن در اوج بی نیازی و آقایی و قدرت خود را .. اگر او بخواهد که زلف پر چین و شکن و پر از مشک و عبیر خود را لحظه ای به جنبش در آورد و به عالمیان بنمایاند و از .. سنگی بسوی این کوزه را دارد نمی توان به اسرار جهان ازآن جمله انسان پی برد! ... مثنوی معنوی جالل الدین محمد مولوی، دفتر چهارم، ابیات.

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ﺹ)

. ﺗﺎ 622- 629ﻣﻴﻼﺩﻯ). 2- ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ،(629ﺗﺎ945ﻡ) ﺍﻭﺝ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻼﻓﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻉ .. ﻭ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ﺹ) ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺧﺎﺋﻦ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻦ ﺑﺮﻭﺩ. (ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،ﺝ328-330 ،2).

ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ - دهلي نو

ﺷ ﻜﹼﺮ ﺷﻜﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻃﻮﻃﻴﺎﻥ ﻫﻨﺪ ... ﺷﺎﻋﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻛﻼﻡ، ﺍﻭﺝ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﻣﺎﻩ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ، ﻣﻨﺸﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﭘﺎﻝ ﻣﺘﺨﻠﹼﺺ. »ﺗﻔﺘﻪ«ﺑﻪ .. ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ. ۴۹۰۶. ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ. ۲۵۶۳۲. ﺑﻴﺖ. ﻣﻲ. ﺭﺳﺪ. ٤. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﻤﺎﻡ. ﺁﻥ. ﭼﻪ. 1. ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﮔﻮﻟﭙﻴﻨﺎﺭﻟﻲ .. ﺍﻣﺮ ﺣﻖ ﺷـﻜﻦ. ﺑﺮ ﺯﺟﺎﺝ ﺩﻭﺳﺖ ﺳﻨﮓ ﺩﻭﺳﺖ ﺯﻥ. ﻣﺮﻳﺪ. : ﺷﺪ ﻧ. ﮕﺎﻩ ﺧـ. ﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣـﺴ. ﺤﻮﺭ ﻏـﺮﺏ. ﺑﻬ.

آرشيو اخبار هواشناسي استان اردبيل - هواشناسی استان اردبیل

5- صدور اطلاعیه ویژه جوی در وب سایت و شبکه مجازی هواشناسی استان اردبیل . به تمامی مناطق استان گسترش خواهد یافت، بطوریکه اوج بارش در بعدازظهر چهارشنبه تا صبح . شامل برف پاک كن، ضدیخ رادیاتور و امکانات تکمیلی مانند تجهیز چراغهای مه شکن. .. دورتر از محل تامين شود كه در ابتدا زغال سنگ و سپس نفت اين نقش را ايفاء كرد .

اصل مقاله - متن شناسی ادب فارسی - دانشگاه اصفهان

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ. ﻣﺘﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ. ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ ... اوج ﻫــــــﻮ. اي ازﻟــــــﯽ داﺷــــــﺘﯽ. راه اﺑــــﺪ ﻧﯿــــﺰ ﻧﻬﺎﯾــــﺖ ﻧﺪاﺷــــﺖ. ﺳــﺎﯾﻪ ﺑـــﺮ اﯾـــﻦ آب و ﮔ ـــﻞ. اﻧـــﺪاﺧﺘﯽ .. ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﯿﺮاﻧﯽ ﻋﺎرﻓـﺎن را ﺑـﺮاي روان او. ﺑـﻪ. وﺟﻮد ﻣﯽ. آورد .. ﭘــﺮ ﺷــﮑﻦ اﯾــﻦ ﻣــﺮغِ ﺷــﺐ و روز را. (. وﺣﯿﺪ،.

Untitled - ketab farsi

اﻧﺪ و اوج ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي و ﺳﻴﻄﺮه ي ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﭼﻬﺮه ﻧﻤﻮده و ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻋﺮﺻـﻪ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ... ﺑﺨﺶ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار ﻏﺎر ﻏﺎر ﻛﻼغ را در ﻛﻠّﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻮه ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻋﺎﺑﺪان ﺧـﺴﺘﻪ،. ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ... اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻋﺮي ﺧﻮد را ﺑﺮ آرﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ، در دﻓﺘﺮ ﻫـﺎي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺧـﻮد. ،. ﻏﺎﻟﺒﺎً زﺑﺎﻧﻲ .. ﮔﻮ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻌﺮ ﺧﻮد از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺮﻳﺰي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﻨﻲ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮده اﻧﺪ.

Ali Reza Nourizadeh (Persian - Arabic - English)

امروزسه شنبه 27 مهرماه سال 1395 برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده آغاز میکنیم. .. در اوج بحران سوریه خبر پهلوگرفتن دو کشتی نظامی جمهوری اسلامی ایران در بندر طرطوس سوریه ... با قلب مثل سنگ .. جدیدترین فیلتر شکن ها.

دیوان سنائي

ﲑﮔ. و آﻧﮕﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺟﺖ روا. ﺑﺎز ﮔﺮدد زاﺳﺘﺎن ﺑﺎ آﺳﺘ. ﲔ. ﭘﺮ دﻋﺎ. ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﻗﻨﺪ. ﯾ. ﻞ ﺧﻮد. زن ﺗﺎ زﺧﻮد ﮔﺮد. ی. رﻫﺎ. ﻛﺎ. ی. ﻗﻔﺲ ﺑﺸﻜﺴﺘﻪ ا .. وآﻧﺖ ﺑﺎد از روي ﺣﻜﻤﺖ ﻛﺖ ﻛﻨﺪ دﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎ. ﻫﻤﭽﻮ از ﻣﺎدر ﺻﺒﻲ و ﻫﻤﭽﻮ از ﮔﻠﱭ ﺻﺒﺎ. « اي ﻧﻬﺎده ﭘﺎي ﻫﻤﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ. اوج ﺳﻤﺎ. » در ﺷﻜﺎ ... در ﻫﺮ ﺷﻜﻦ زﻟﻔﺶ ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ: ﻻﺗﻌﺠﺐ. ﻣﻬﺮ از ﮔﻠﻮي ﺗﻨﲔ ﻣﺎه .. اﻧﺪ از روي ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺮﮔـﺰ در دﻓـﱰ ﺻـﻮر اﺟـﺮام و اﺟﺴـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻜﻨﻨـﺪ. اﻳﺸﺎن ﻛﻪ از ﺣﻀﺮت.

Pre:ksg گرانیت صاحبان ها ongole
Next:آهن پلت سنگ سازندگان ماشین آلات