روش استخراج برای جریان آهن نمودار

دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی راه آهن - دانشگاه علم و صنعت ایران .31 مه 2017 . مهندس حامد نوروزی (دانشجوی دوره دکتری مهندسی راه آهن)، دهم خردادماه 1396 از رساله دکتری . با جریان هوا و با لحاظ کردن اثر نیروهای خارجی مورد توجه قرارگرفته است. توسعه مدلهای دوبعدی موجود به سه بعد و استخراج معادلات حاکم بر سیال مورد نظر در . یکی از مهمترین دستاوردهای این رساله یافتن نمودارهای آستانه ی آشوبناکی در.روش استخراج برای جریان آهن نمودار,976 K - نشریه مهندسی منابع معدنی22 ژانويه 2017 . بررسی کارایی مدارهای جدایشی مغناطیسی واحدهای ۳ وع مجتمع سنگ آهن سنگان. اسماعيلى خفاجه، . نقاله و نمونه های جریان های کنسانتره و باطله به روش.استحصال طلا به روش سيانوراسيون | شبکه طلا و ارز - قیمت طلا و ارز17 ا کتبر 2014 . نمودارها و داده ها .. محلول هاي غليظ ترباعث تسريع و يا استخراج بيشتر طلا نشده و از . (شدت جريان هوا در واحد سطح مقطع تانک، سرعت سطحي هوا تعريف مي شود ) . .. هاي اکسيدآهن تاثيرکمي در سيانوراسيون دارند، سولفورهاي آهن ( پيريت،.

طلب الإقتباس

تعليقات

تأثیر کنترل شرایط pH بر بهبود فرایند الکتروکینتیک در حضور .

روش بررسی:خاک رس کائولن آلوده به کروم شش ظرفیتی در غلظت 300 میلی گرم در . نتایج همچنین نشان داد در pH پایین تر و شرایط اسیدی در حضور دیواره نانو آهن بازده . برای قرائت غلظت کروم (VI) از روش استخراج بازی(8) و برای قرائت غلظت کروم کل از روش . نمودار 1 میزان جریان عبوری از خاک در طول آزمایشهای شماره یک و دو را نشان میدهد.

آﻫﻦ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺳﻨﮓ ﺛﺮ ﺆﻣ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ. آﻫﻦ ﻣﻮﺿﻮع روز ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. روش. ﻫﺎي . ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻌﺪﻧﯽ روﺑﺎز ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس در ﻧﻤﻮدار. 2.

روش استخراج برای جریان آهن نمودار,

روش سنگ مگنتیت هماتیت پردازش - صفحه خانگی

آهن مگنتیت ورق جریان پردازش سنگ. بهره هماتیت از طریق جداسازی مغناطیسی. استفاده ازذرات ونانو ذرات مگنتیت برای جریان نمودار سنگ آهن کلسیت استخراج و پردازش.

سمینار تخصصی فرآوری مواد معدنی - ليست کنفرانس ها

رسم داده های تجربی در کلیه این نمودارها نشان داده است که منحنی های بازیابی و عیار از یک روند . بررسی پارامترهای مؤثر بر فیلتراسیون باطله های کارخانه سنگ آهن به روش . حجم زیادی از آب مورد استفاده در هر کارخانه به بخش باطله جریان می یابد، درنتیجه . استخراج مس از کانسنگ های سولفیدی قرن¬ها به روش پیرومتالورژی انجام شده است.

بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن دو ظرفیتی از آب‌های زیرزمینی

18 سپتامبر 2011 . ﭼﺪﻧﯽ در ﻃﻮل اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮزﯾﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ . اﻏﻠﺐ روش. ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺣﺬف آﻫﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد ﻟﺠﻦ را ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ .. ﺧﻂ ﺟﺮﯾﺎن آب. ﺮﯾﺞ .. ﻧﻤﻮدار. 1. ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺣﺬف آﻫﻦ دوﻇﺮﻓﯿﺘﯽ را در. ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎ. ی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ.

روش استخراج برای جریان آهن نمودار,

روش سنگ مگنتیت هماتیت پردازش - صفحه خانگی

آهن مگنتیت ورق جریان پردازش سنگ. بهره هماتیت از طریق جداسازی مغناطیسی. استفاده ازذرات ونانو ذرات مگنتیت برای جریان نمودار سنگ آهن کلسیت استخراج و پردازش.

ولتامتری چرخه‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ولتامتری چرخه‌ای (به انگلیسی: Cyclic voltammetry) یکی از انواع روش‌های . بر حسب ولتاژ (پتانسیل الکترود کارگر) رسم می‌شود تا نمودار ولتامتری چرخه‌ای به دست آید. . کمی بعد از رسیدن به پتانسیل احیای نمونه جریان کاتدی با کاهش غلظت ذرات احیا.

مقاله کاملی از کوره بلند - فولاد هرمزگان

كه آهن و فولاد به روش هاي مختلفي تهيه و توليد مي شدند ما دراين تحقيق روش تهيه بوسيله كوره بلند را از . اين فلز، از سنگ معدن آهن استخراج مي شود و به ندرت به حالت آزاد (عنصري) يافت مي گردد. .. درمجاورت ذغال براثر گرما دركوره احيا مي شود و سپس براثر جرياني از گازهاي احيا كننده داغ كه از ... نمودار كنترل پرشدن مواد زائد دركوره بلند

تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال .

4 نوامبر 2013 . از روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻼﻟـﯽ و ﺣـﻼل آﻟـﯽ اﮐﺘـﺎﻧﻮل . آﻫـﻦ، ﻣـﺲ. و. ﺳـﻠﻨﯿﻮم. ) از. ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ در ﺣﻀﻮر ﻃﻼ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮ. ﻓﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي. ﻧﻈﺮي . ﺻـﻮرت ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ، . McCabe-Thiele diagram of Au–HCl (3 M)– Octanol (40% v/v) in O/A=3/4 showed that Au.

ﻫﺎﻱ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎ ﺭﻭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺣﺎﻭﻱ ﻳﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍ - نشریه علمی-پژوهشی .

ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻥ ﺭﻭﻱ، ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻥ ﺁﻫﻦ، ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻥ ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻚ ﻛﻴﺐ ﺗﻴﻞ، ﻟﻴﭽﻴﻨﮓ. *. ﻋﻬﺪﻩ . ﻱ ﺟـﺎﺭﻱ ﻭ ﺑـﺎﺯﺩﻫﻲ ﮐـﻢ ﺟﺮﻳـﺎﻥ . ﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ. ﺍﺷﺎﺭﻩ. :ﺷﻮﺩ ﻣﻲ. )ﺍﻟﻒ. ﺭﺍﻳﻤﻮﻧﺪ. ٢. ﻭ ﺩﺍﻟﺘﻮﻥ. ٣. ﺩﺭ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﻨﻨﺪﺓ.

روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ و ﻓـﻮﻻد و اراﺋﻪ روش ﻫﺎي ﮐ - ResearchGate

15 سپتامبر 2013 . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد در ﻣﻘﯿﺎس. ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻦ .. ﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد از ﺳـﻨﮓ ﻣﻌـﺪن آﻫـﻦ،. از. ﺳـﻪ روش. دﻣﺸﯽ. ) ، اﺣﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐـﻮره ﻗـﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روش ﺑـﺎ . اﺳﺘﺨﺮاج، اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﺮآوري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤ. ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ اﻧﺮژي در.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺗﺮﺟﻤﻪ - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

7- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﻼﺭﻱ ﺗﻪ ﺭﻳﺰ ﺗﻴﻜﻨﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ . ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (1) ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ (ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ) ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ 65 ﻣﺘﺮﻱ ﺯﻳﺮ. ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﺑﻲ . ﺁﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ. ﺑﺨﺶ ﺁﺑﺮﻓﺘﻲ .. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺯﻩ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ.

روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ و ﻓـﻮﻻد و اراﺋﻪ روش ﻫﺎي ﮐ - ResearchGate

15 سپتامبر 2013 . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد در ﻣﻘﯿﺎس. ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﯾﻦ .. ﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد از ﺳـﻨﮓ ﻣﻌـﺪن آﻫـﻦ،. از. ﺳـﻪ روش. دﻣﺸﯽ. ) ، اﺣﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐـﻮره ﻗـﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روش ﺑـﺎ . اﺳﺘﺨﺮاج، اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﺮآوري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤ. ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ اﻧﺮژي در.

فرایند سنگ آهن هماتیت - صفحه خانگی

هماتیت یک سنگ معدنی از ترکیب اکسید آهن سه، یکی از چندین ترکیب اکسید آهن است. . فرآیند استخراج سنگ معدن نمودار جریان . روش استخراج از معادن سنگ آهن.

1 فلزات استخراج اصول آز )پيرومتالورژي(

استخراج. فلزات. 1. )پيرومتالورژي(. تهيه. و. تنظيم: فاطمه بقايي راوري. اطهره دادگري نژاد .. سازي بشقابي كوره ترازو ديجيتا پودرسنگ معدن آهن بنتونيت غربا. روش كار. -1. مقدار. 252. گرم سنگ ... درب كوره را نيمه باز بگذاريد)براي ورود جريان هوا(. -9. هر. 5 ... نمودار درتد وزن كاهش يافته برحس زمان را در دماهاي مختزف رسم كنيد. -3. نمودار درجه.

غلظت منگنز چین مغناطیسی - سنگ شکن

غلظت منگنز مغناطیسی روش جداسازی منگنز غلظت فرآیند های استخراج معدن منگنز-سنگ شکن . جریان نمودار سنگ آهن کارخانه سنگ شکنی سنگ شکن فکی چین جداسازی.

با در نظر گرفتن توان استاتیکی ترکشن ساز جبران استفاده از انرژی .

آهن. برقی. از. اهمیت. ویژه. ای. برخوردار. می. باشد. مقدار توالی منفی جریان به. توپولوژی شبکه از جمله . این روش. به ذخیره. سازی انرژی و در نهایت به افزایش راندمان سیستم. کمک نمود. همچنین در طرح کنترل .. استخراج توسط سیستم کنترل. ، از طریق کلید.

ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي داده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎرس ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ دﻫﺒﻴﺪ

14 آگوست 2011 . از ذﺧﺎﻳﺮ رﺳﻮﺑﻲ و رﺳﻮﺑﻲ. --. آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﻣﻘ. ﺎدﻳﺮ. ﻛﻢ اﻣ . ﺎ ﻣﻬﻤﻲ. از آﻫﻦ. ﻧﻴﺰ. 1( . ﻣﺠﻠﻪ زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي. روش. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. از. ﻣﺤﺪوده. روﺳﺘﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﻔﺎﺷﻬﺮ ... ﻧﻤﻮدارﻫﺎي. ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻲ. ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻧﺎدر ﺧﺎﻛﻲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺴﻨﮓ. ﭘﺲ. از. ﺑﻬﻨﺠﺎر. ﺷﺪن .. در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻔﺮﻳﻖ.

تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال .

4 نوامبر 2013 . از روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻼﻟـﯽ و ﺣـﻼل آﻟـﯽ اﮐﺘـﺎﻧﻮل . آﻫـﻦ، ﻣـﺲ. و. ﺳـﻠﻨﯿﻮم. ) از. ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ در ﺣﻀﻮر ﻃﻼ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮ. ﻓﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي. ﻧﻈﺮي . ﺻـﻮرت ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ، . McCabe-Thiele diagram of Au–HCl (3 M)– Octanol (40% v/v) in O/A=3/4 showed that Au.

روش استخراج برای جریان آهن نمودار,

آﻫﻦ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺳﻨﮓ ﺛﺮ ﺆﻣ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺮاج . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ. آﻫﻦ ﻣﻮﺿﻮع روز ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. روش. ﻫﺎي . ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻌﺪﻧﯽ روﺑﺎز ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس در ﻧﻤﻮدار. 2.

دستور العمل

. اندازه گيري مي كنند و نمودارهاي متنوعي كه نشان دهنده ويژگيهاي متفاوت است را توليد مي كنند. . در بين روشهاي مغناطومتري فوق، روش نمونه مرتعش VSM نسبت به روشهاي ديگر .. بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اگر جريان پيچ هاي آهن رباي الكتريكي به .. رسم منحني پسماند امكان استخراج نيروي وادارندگي، مغناظش اشباع، پسماند و ميدان.

روش استخراج برای جریان آهن نمودار,

1291 K - پژوهش های کاربردی در شیمی

1(، در زمان تجزیه/17 ng.ml-1ناحیه رانش، سرعت جریان گاز و همچنین ولتاژ منبع یونش بهینه شد. با این روش لوودوپا با حد . لوودوپا، طیف نورسنج تحرک یونی، نانوچندسازه گرافن آهن مغناطیسی، نمونه ادرار واژه های کلیدی: مقدمه . برای استخراج لوودوپا از نمونه ادرار و آنالیز آن با روش طیف نورسنج ... با توجه به نمودار، بیشترین بازده در محلول.

اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻠﺒﺮگ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻ

24 ا کتبر 2016 . ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ، ﻃﺮح ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻨﮑﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎى اﺳﺘﺨﺮاج، 25-65 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد، زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج،. 5-15 دﻗﯿﻘﻪ و ... ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدار (FeSO4.7H2O) )IIآﺑﻰ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ(. ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن .. ﺣﺒﺎب ﻫﺎى ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن، ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﯾﻊ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت اﯾﺠﺎد. ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ.

Untitled - Sadrnezhaad

چکیده : در این تحقیق از سه روش غیر خطی، خطی و چهار نقطه برای شبیه سازی .. چهار نقطه نیز برای محاسبه شیبهای تفل و جریان خوردگی، روش متکامل تری بود .. با استخراج زوجهای i و عد محاسبه توسط روش غیر خطی خواهیم داشت : .. جدول ۵- Icer برای فولاد در اسید سولفوریک به روش مقاومت پلاریزاسیون . نمودار اصلاح شده برای مقاومت اهمی.

Pre:نیروگاه مصاحبه
Next:lg wf t1004tp خطاهای واشر