وزن مخصوص 3 4 له

دعوة الحق - الموشحات -1- - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةففي (دار الطراز) (1)(إنها كلام منظوم على وزن مخصوص) وفي «تاريخ الفكر الأندلسي» . كما هو الحال في الوشاح) وفي «دائرة المعارف الإسلامية» (3) إنها (قصائد نظمن من أجل الغناء). . كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخر» (4)ويسمى كل قسم في الأقفال والأبيات . أو لسان غيره من الناس والحيوان يقدم له في الدور السابق على الخرجة بلفظ يتضمن.وزن مخصوص 3 4 له,شيردادن باپستان و مراقبت پس از زاميان - the NSW Multicultural .4. شيردادن با پستان برای نخستني بار. (The first breastfeed). پس از بدنيا آمدن نوزاد مهم است که نوزاد تا آجنا که ممکن است بیشتر اوقات .. ظرفیت ظرف را با شیرپستان پرکنید چون شيرهنگام یخ زدن منبسط می شود و ممکن 3/4 فقط تا .. پستان به شکل له شده / غیرطبیعی به .. آیا وزن کم کردن در دوران شيردادن با پستان مشکل است؟بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفادر این سنگ ها تحت تأثیر قرار دهد [4]. وجود کانی های . له ! / مع. مواد و روش. برای بررسی سنگ های مارنی، تعداد ۵۰ نمونه از محل حفر گمانه ها (تکیه گاه چپ، بستر و. تکیه گاه راست) در . که شامل آزمایش های حدود اتربرگ، وزن مخصوص، تخلخل و . عمل آوری شده با اتیلن گلایکول تحت تابش اشعه قرار گرفت (شكل 3) برای تشخیص بین. کانی های.

طلب الإقتباس

تعليقات

پرورش - پرواربندي گوساله

با توجه به اینکه میانگین افزایش وزن گوساله پرواری حدود 1000 تا 1200 گرم، درصد . مثلا این ضریب برای گوسالههای پرواری در سن 3 تا 6 ماه معادل 4، برای 6 تا 9 ماهه.

بهینه سازی وزن خرپای فولادی توسط الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر .

31 جولای 2016 . در دهه های اخیر استفاده از الگوریتم های بهینه سازی برای دستیابی به . بهینه سازی سازه ها، الگوریتم آموزش - یادگیری، بهینه سازی وزن، خرپای فولادی، خرپای .. 3. -. 4- خرپای بیست و دو المانی فضایی. سومین مورد بر تحلیل خرپای .. له. نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد /۵. سال دوازدهم - شماره نوزدهم - بهار و تابستان ۹۵.

بررسی اثر روش های مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، رطوبت .

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﻢ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻇﺎﻫﺮﻱ، ﺗﺨﻠﺨﻞ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﮔﻨﺪﻡ .. ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺷـﺨﻢ ﺑـﺴﻴﺎﺭ. ﺯﻳــﺎﺩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻟــﻲ ﺑــﻪ ﻣــﺮﻭﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛــﺮ ﺳِــ. ﻠﻪ ﺑــﺴﺘﻦ ﻭ ... ﺗﻤــﺎﺱ ﺧــﺎﻙ ﺑــﺎ ﻫــﻮﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺗﺒﺨﻴــﺮ ﺑﻴــﺸﺘﺮ ﻣــﺮﺗﺒﻂ. 6. 28/. 1). 7. S ep t). 9/1. 3. 4). D e.

جدول وزن لوله, وزن لوله - آهن پخش

جدول وزنی لوله, جدول وزن لوله, وزن لوله. . برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد : =۲میل*۶۰(پشت تا . 3/4, 26/7, 1/25, 0.79.

الوطن | منوعات | أسعار كعك العيد في أشهر 15 محل حلويات

19 حزيران (يونيو) 2017 . علبة كعك وزن 3/4 كيلو. كعك ملبن: 65 جنيه . علبة غريبة 3/4 كيلو : 75 جنيه. علبة مشكل 1.5 كيلو: .. لبة بيتي فور مخصوص: 195 جنيه. 13 ) لابوم.

1 فلزات استخراج اصول آز )پيرومتالورژي(

-2. زينتر)كزوخه سازي(. آزمايش. -3. تشويه كانه. هاي سولفيدي. آزمايش. -4. تكزيس .. له. سازي ريخته و به ميتان. 15. تاا. 22. درتاد آب باه آن افاافه. كنيد. -3. دستگاه را روشن . 3. متري. 2. مرتبه رها كنيد. -8. مقدار پزت خرد نشده را براي هر قسمت وزن كنيد. -9.

های دانستنی های لوله PVC-U - یزد پولیکا

زیست محیط. ی لوله های. U-PVC. 3-4-1. ( جدول مصرف انرژی برای تولید مواد اولیه. ان .. ی پلیمری و یا لو. له. های فلزی هستند . لوله های. U-PVC. دارای مقاومت شیمیای ... در برابر فشار داخلی، دمای نرمی)وایکات(، حداکثر برگشت طولی، چگالی نمونه، رنگ لوله،.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . 3. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﺘ. ﻦ. اﺻﻼح ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . - 4. ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ .. ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺮﺍی ﺍﺻﻼﺡ وﺯﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ و ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﺏ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ. ﻣﯽ. ﺗﻮﺍﻥ. ﺍﺯ .. ﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩ، ﺍﺭﻩ ﺍﺻﻄﮑﺎﮐﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ. ﺭوﺵ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

SKY سنگ شکن طراحی شده است برای رسیدن به حداکثر بهره وری و نسبت کاهش بالا. از سنگ شکن فکی سنگ شکن ضربه ای سنگ شکن مخروطی و سری VSI برای سنگ.

توشيح (شعر) - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

التوشيح أو الموشح هو فن شعري مستحدث، يختلف عن ضروب الشعر الغنائي العربي بالتزامه بقواعد . أما ابن سناء الملك فيقول: "الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص". . 1 بعض شعراء الموشحات; 2 أصل الموشحات; 3 تطور الموشحات; 4 خصائص الموشحات; 5 أغراض . أصبح للموشح كيان جديد له جمهور كبير، واكتسبت الموشحات أيضا قيمة اجتماعية.

موشح أندلسي - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الموشحات الأندلسية نشأت الموشحات في الأندلس، أواخر القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) في . 1 الموشح; 2 سبب تسميتها بالموشحات; 3 تعريف الموشح; 4 نشأة الموشحات . أما ابن سناء الملك فيقول: "الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص". . تتقبله الأسماع، وترتاح له النفوس،وقد قامت القوافي فيها مقام الترصيع بالجواهر واللآلئ في الوشح.

اي از وزن ﻣﺸﺘﺮك و ﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ روﺷ اراﺋﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻈﻮ - پژوهش های نوین در .

4 ژوئن 2016 . 3. از ﻃﺮﯾـﻖ. ﻣﻌﺮﻓﯽ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﺪه. آل ﻣﺠﺎزي. 4. و واﺣﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺿـﺪ اﯾـﺪه . ﮔﻮﻧ. ﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ. واﺣﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي. ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. اي از وزن. ﻫـﺎ ﺑـﺮاي. ﺣﺪ. اﮐﺜﺮ ... ﻠﻪ در ﺟﺪول. 1. آورده ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. 17. واﺣـﺪ ﺗﺼـﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮﻧـﺪه. اﺳـﺖ. و. ﻫﺮﮐـﺪام. 4.

توشيح (شعر) - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

التوشيح أو الموشح هو فن شعري مستحدث، يختلف عن ضروب الشعر الغنائي العربي بالتزامه بقواعد . أما ابن سناء الملك فيقول: "الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص". . 1 بعض شعراء الموشحات; 2 أصل الموشحات; 3 تطور الموشحات; 4 خصائص الموشحات; 5 أغراض . أصبح للموشح كيان جديد له جمهور كبير، واكتسبت الموشحات أيضا قيمة اجتماعية.

وزن مخصوص 3 4 له,

ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷ (

3/53 %. ﻣﺮد و. 7/46 %. زن ﺑﻮدﻧﺪ. ﻪﺑ،. ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن. ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، . e-mail: sepideh.rajezigmail. ) ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :25/2/. 1388. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎ. ﻟﻪ: . ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﻤﺪه ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻞ. اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ. ، 4(. ).

جدول وزن لوله, وزن لوله - آهن پخش

جدول وزنی لوله, جدول وزن لوله, وزن لوله. . برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد : =۲میل*۶۰(پشت تا . 3/4, 26/7, 1/25, 0.79.

ﻫﺎي ﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي و وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﺻﻔ - تولیدات گیاهی

1 ژوئن 2016 . ،3. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 96. 1. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي و وزن ﺑﻨﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ و. ﻣﯿﺰان. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟ. ﯿﺖ. ﻫﺎي . 4. و. 12. -1. 8/. ﮔﺮم) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺻـﻔﺎت. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. آﻧﺘﯽ. اﮐﺴﯿﺪاﻧ. ﺘﯽ. ، ﻓﻨﻮل. ﮐﻞ . ﺧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺳـﻄﺢ ﺣﺎﺻـﻠﺨﯿﺰي و ﻗﺎ. ﺑﻠﯿـﺖ . ﻟــﻪ ﺧﺸــﮏ زﻋﻔــﺮان.

موشح أندلسي - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الموشحات الأندلسية نشأت الموشحات في الأندلس، أواخر القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) في . 1 الموشح; 2 سبب تسميتها بالموشحات; 3 تعريف الموشح; 4 نشأة الموشحات . أما ابن سناء الملك فيقول: "الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص". . تتقبله الأسماع، وترتاح له النفوس،وقد قامت القوافي فيها مقام الترصيع بالجواهر واللآلئ في الوشح.

طرح اختلاط بتن ACI

درﺻﺪ ﻫﻮاي ﺑﺘﻦ γw. : .... وزن ﻣﺨﺼﻮص آب .. ﺴﺘﯾ. ﯽ. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. 2.8. ﻓﺮض ﮔﺮدد . -4. ﻣﻘﺎد. ﯾ. ﺮ وزﻧ. ﯽ. ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺸﮏ. (SSD). ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ ... ﻠﻪ ﺧﻮرده. *. در ﺣﺠﻢ واﺣﺪ ﺑﺘﻦ ﺑﺮا. ي. ﻣﺪو. ﻫل. يﺎ. ﻧﺮ. ﻣﯽ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺳﻪ. (3 m. ) ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪاز. هة. داﻧﻪ. ، mm. 00/3. 80/2. 60/2.

در ﻛﻮدﻛﺎن ﭼﺎﻗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮ

8/3 %. از ﻛﻮدﻛﺎن ﭼﺎﻗﻲ و. 3/4 %. اﻓﺰاﻳﺶ وزن داﺷﺘﻨﺪ . ﻓﺮاواﻧﻲ ﭼﺎﻗﻲ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ ﺗﺮ. ﺗﻴﺐ در ﭘـﺴﺮان . Center Of Disease Control and. Prevention. ﺑﺮا. ي ﻛﻮدﻛﺎن. 12-2. ﺳﺎ. ﻟﻪ. ﻧﻴﺰ. در دﺳﺘﺮ. س . راﻳﺞ ﺑـﺮاي ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻻﻏـﺮي،. اﺿـﺎﻓﻪ وزن و ﭼـﺎﻗﻲ در ﻛﻮدﻛـﺎن و. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. BMI. اﺳﺖ. ﻛﻪ. از ﺗﻘﺴﻴﻢ وزن.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻢ وزﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ

ﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن. ،. دوره. ( 17. وﻳﮋه. ﻧﺎﻣﻪ. )1. ،. ﺑﻬﺎر. 1386. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻢ وزﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ، دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎﻟﻴﺎن. ﻛﻢ. ﺧﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎري . ﻛﻢ، وزن و ﻗﺪ ﻣﺎدر. ]1-3[ . ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﻬﺎي دورة ﺟﻨﻴﻨﻲ و. اﺑﺘﺪاي دورة ﻧﻮزادي داراري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. دوره .. ه از ﻳﻚ ﺗﺮازوي ﻣﺨﺼﻮص ﻧـﻮزاد ﺑـﺎ. ﻣﺎرك. ﺳﮕﺎ . 16/4. ±. 96/5. 45/3. ±. 23/5. 75/2. †. 006/0. * Chi-Square. † t-test. ﻧﻮزادان ﭘﺴﺮ.

ارزیابی روش‌های مختلف تعیین ضریب شکل برای برآورد حجم درختان .

7 ژوئن 2015 . /3/. 1394. ) ﻜﭼ. ﺪﻩﻴ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣ. ﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ. ﺑﻮﻡ . ﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﻮﺩﻩ ﺩﺭ. ۴. ﻃﺒﻘﻪ ﻗﻄﺮﻱ ﺍﺯ. ۱۰. ﺗﺎ. ۴۵. ﺳﺎﻧﺘﻲ .. اﺳﺎس ﻗﻄﺮ ﺑـﻪ. 4. ﻃﺒﻘﻪ ﻗﻄﺮي. 10. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷـﺪﻧﺪ و از ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ. 3. اﺻﻠﻪ درﺧﺖ. (. در ﻣﺠﻤﻮع. 12. اﺻﻠﻪ درﺧـﺖ.

ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒ - مجله علمی - پژوهشی .

2/69. درﺻـﺪ داراي وزن. ﻃﺒﻴﻌﻲ،. 2/9. درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ وزن و. 7/3. درﺻﺪ ﭼﺎق ﺑﻮدﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس .. 5/4. درﺻﺪ. ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ . )27(. ﺣﺎﺟﻴـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ. ﻧﻴـﺰ. ﺷـﻴﻮع. اﺿــﺎﻓﻪ وزن و ﻻﻏــﺮي را در داﻧــﺶ .. ﺑﺮاي ﺑﺮ. آورد ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ. (. VO2max. ) از آزﻣﻮن. ﺷﺎﺗﻞ ران. و ﻃﺒﻖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن ... ﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﭘﺴﺮﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜـﺎ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ. ﮔﺮه ﺳﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ. ﻫﺎي درﺻـﺪي ﻣﺠﻤـﻮع ﺿـﺨﺎﻣﺖ. ﭘﻮﺳﺘﻲ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻢ وزﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ

ﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن. ،. دوره. ( 17. وﻳﮋه. ﻧﺎﻣﻪ. )1. ،. ﺑﻬﺎر. 1386. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻢ وزﻧﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ، دﻛﺘﺮ اﻗﺒﺎﻟﻴﺎن. ﻛﻢ. ﺧﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎري . ﻛﻢ، وزن و ﻗﺪ ﻣﺎدر. ]1-3[ . ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﻬﺎي دورة ﺟﻨﻴﻨﻲ و. اﺑﺘﺪاي دورة ﻧﻮزادي داراري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. دوره .. ه از ﻳﻚ ﺗﺮازوي ﻣﺨﺼﻮص ﻧـﻮزاد ﺑـﺎ. ﻣﺎرك. ﺳﮕﺎ . 16/4. ±. 96/5. 45/3. ±. 23/5. 75/2. †. 006/0. * Chi-Square. † t-test. ﻧﻮزادان ﭘﺴﺮ.

Pre:خواندن انتراسیت ذغال سنگ صعود
Next:لیست دستگاه های سنگ شکن سنگ در ابرا